Het ouderportaal

  • Het ouderportaal   •   10 december 2018
Logo van het ouderportaal van Tjek

Voor uw buitenschoolse kinderopvang is Reinaert sinds jaar en dag uw stabiele en sluwe software. We hebben altijd hard gewerkt om Reinaert inhoudelijk up-to-date te houden met de wijzigende wetgeving en de wensen van onze klanten.

Ondertussen zijn het aantal integraties met Reinaert ook toegenomen. Zo koppelen we met verschillende boekhoudpakketten, is er een online inschrijvingsmodule en is er een koppeling met Tjek® (het digitale registratiesysteem met badges en met een App voor je smartphone).

Nieuw! Reinaert en Tjek® werken samen aan een handig online Ouderportaal.

Wij zijn héél verheugd te kunnen melden dat vanaf januari 2019 een “ouderportaal” beschikbaar zal zijn. Dat ouderportaal zal ouders in staat stellen online in te schrijven voor de opvang, een adreswijziging aan te vragen en te communiceren met de opvang. Daarnaast zullen klanten die nu al met Tjek® werken de registraties online kunnen volgen en zelfs correcties kunnen aanvragen.

Het “Ouderportaal” wordt geschreven in nauwe samenwerking met en door Eurocom Software bvba (de ontwikkelaars achter Tjek®). Het belooft opnieuw een perfecte aanvulling op Reinaert te worden!