Download Software (enkel voor klanten)

Niet meer van toepassing voor wie reeds naar de Cloud is gemigreerd.

Reinaert

Voor uitleg bij het downloaden en installeren, raadpleeg het document ‘Reinaert Updaten’

Betalingsopvolging

(versie 3.8k)

Voor uitleg bij het downloaden en installeren, raadpleeg het document ‘Betalingsopvolging Updaten’