Communiceren via e-mail ? Bouw je eigen templates

  • Ontwerp je eigen templates voor je mailings

  • Gebruik filters om te bepalen wie de email zal ontvangen

  • Start/stop of pauzeer je mailing

  • Mailings worden op de achtergrond verzonden

  • Maak gebruik van je eigen smtp server

Verstuur je e-mails met het grootste gemak, …

Reinaert maakt het mogelijk verschillende mailing tegelijk te verzenden, zonder je werk te blokkeren.
Je kan gewoon het scherm verlaten en later terugkeren om te  zien hoe je mailing vordert.
Ondertussen worden je berichten verzonden op de achtergrond.

Slimme software voor de IBO’s